admin
15 آذر 1402

جواب فعالیت صفحه 61 نگارش هشتم (متن زیر را بخوانید و مشخص کنید…)

0 دیدگاه

فعالیت صفحه 61 نگارش پایه هشتم (متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش تحت تاثیر قوه چشایی بویایی و لامسه خود قرار گرفته است)

پایه هشتم – درس چهارم – صفحه ی 61 – فعالیت نگارشی

فعالیت صفحه 61 نگارش پایه هشتم

کتاب نگارش پایه هشتم – درس پنجم – صفحه 61:

1- متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش، تحت تأثیر قوه چشایی، بویایی و لامسه خود قرار گرفته است.
دلم بیشتر از همیشه گرفته بود. شکمم قاروقور می کرد و کتلت مچاله، توی دستم باد کرده بود. زورم گرفته بود که مثل بقیه نمی توانم لقمه ای بخورم. دلم می خواست همین جوری که مزۀ خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد، به هیچ چیز فکر نکنم، به هیچ چیز مسخره ای که اشتهایم را کور کند. کتلت، مثل بچّه گنجشک مرده ای، روی دستم مانده بود.
توی سروصدای مسخرۀ خندۀ بچه ها، جملۀ جادویی جان گرفت: «وقتی داری از ناراحتی می ترکی، سه تا سوت بزن!» …
بی اختیار زبانم را چسباندم به پشت دندان هایم و انگشت کوچکم را گذاشتم توی دهانم.
اوّلین سوت: بچه ها سرِ جایشان میخکوب شدند.
دومین سوت: همه به طرفم آمدند، حتّی ناظم.
سومین سوت: پشت گردنم توی دست ناظم بود.
جای شما خالی؛ همین طور که گردنم توی دست ناظم بود، مثل ببرهای آفریقایی، توی سه سوت، ساندویچم را بلعیدم. اشتهایم حسابی باز شده بود. برای اوّلین بار مزۀ غذا بدون اشک و گریه زیرِ دندان هایم رفته بود…

جواب

جواب 1 : دلم می خواست همین جوری که مزۀ خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد، به هیچ چیز فکر نکنم، به هیچ چیز مسخره ای که اشتهایم را کور کند. کتلت، مثل بچّه گنجشک مرده ای، روی دستم مانده بود.

جواب 2 : کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود .

جواب 3 : گوجه های داخلش طعم غلیظ خیارشور را در خودش پناه میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود.


صفحه بعد:

انشا درباره بوی خاک پس از بارش باران (صفحه 62 نگارش هشتم)

انشا درباره طعم بستنی یخی (صفحه 62 نگارش پایه هشتم

)انشا درباره بوی سیر (صفحه 62 نگارش هشتم)

انشا درمورد طعم خورشت قورمه سبزی (صفحه 62 نگارش پایه هشتم)

انشا درباره برداشتن یک ظرف داغ (صفحه 62 نگارش هشتم)

انشا درباره طعم لبوی داغ در یک روز برفی (صفحه 62 نگارش پایه هشتم)

انشا حمل یک قالب یخ بدون دستکش (صفحه 62 نگارش هشتم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader