admin
18 آذر 1402

پاسخ و گسترش مثل نویسی صفحه 39 نگارش پایه دهم

0 دیدگاه

پاسخ مثل نویسی صفحه ی 39 نگارش پایه دهم

گسترش مثل نویسی صفحه ی 39 نگارش پایه دهم

جواب ضرب المثل مثل نویسی صفحه ی 39 نگارش پایه دهم

انشا داستان مثل نویسی صفحه 39 نگارش-مثل نویسی پایه دهم ,  مثل نویسی نگارش دهم , جواب مثل نویسی

پاسخ مثل نویسی صفحه ی 39 نگارش پایه دهم

رسانه اکسیر آموز در این بخش به مثل نویسی صفحه 39 کتاب نگارش پایه دهم پرداخته است و در ادامه چند نمونه پاسخ برای شما دانش آموزان گرامی گردآوری کرده است ….

پاسخ مثل نویسی از تو حرکت از خدا برکت نگارش پایه دهم :

شخص ساده لوحی مکرر شنیده بود خداوند متعال ضامن رزق و روزی بندگان است . بهمین خاطر به این فکر افتاد که به گوشه مسجدی برود و مشغول عبادت شود و از خداوند روزی خود را بگیرد .

به همین قصد یکروز صبح به مسجد رفت و مشغول عبادت شد .همینکه ظهر رسید از خداون طلب ناهار کرد ولی هرچه به انتظار نشست برایش ناهار نرسید تا اینکه شام شد و او باز از خدا طلب خوراکی برای شام کرد و چشم براه ماند.

چند ساعتی از شب گذشته بود که درویشی وارد مسجد شد در پای ستونی نشست ، شمعی روشن کرد و از کیسه خود غذایی بیرون آورد و شروع به خوردن کرد . مردک که از صبح با شکم گرسنه از خدا طلب روزی کرده بود و در تاریکی چشم به غذا خوردن درویش دوخته بود ، دید درویش نیمی از غذای خود را خورد و عنقریب نیم دیگر را هم خواهد خورد .مردک بی اختیار سرفه ای کرد و درویش که صدای سرفه را شنید گفت : هر که هستی بفرما پیش . مرد بینوا که از گرسنگی داشت میلرزید پیش آمد و مشغول خوردن شد . وقتی سیر شد ، درویش شرح حالش را پرسید و آنمرد هم حکایت خود را تعریف کرد.

درویش به آن مرد گفت : فکر کن تو اگر سرفه نکرده بودی من از کجا میدانستم تو در مسجد هستی تا به تو تعارف کنم و تو هم به روزی خودت برسی ؟ شکی نیست که خدا روزی رسان است ولی یک سرفه ای هم باید کرد .

جواب های بیشتر (از تو حرکت از خدا برکت) – کلیک کنید

—————

پاسخ مثل نویسی آب که یک جا ماند،می گندد نگارش دهم :

انسان بی تحرک مانندآب راکد است می گندد واز بین می رود،پس باید همیشه در جنب و جوش وتکاپو باشد. سکون و بی تحرکی موجب فساد است.

جواب های بیشتر (آب که یک جا ماند،می گندد) – کلیک کنید

—————

پاسخ مثل نویسی کار نیکو کردن از پر کردن است نگارش دهم :

تکرار و استمرار در هر کار موجب کسب تجربه شده و در نتیجه آن کار بهتر،با کیفیت تر و در حد کمال انجام میشود

جواب های بیشتر (کار نیکو کردن از پر کردن است) – کلیک کنید

—————

پاسخ مثل نویسی بادآورده را باد می برد نگارش دهم :

مال و ثروتی که بدون رنج و زحمت به دست آید خود به خود از دست می‌رود، زیرا سعی و تلاشی در تحصیل آن بکار نرفته تا قدر و قیمت آن بر صاحب مال و مکنت معلوم افتد. مال و ثروت باد آورده چون به دیگری تعلق دارد، همیشه دستخوش باد حوادث است و صاحبش هر آینه از آن طرفی نخواهد بست.

جواب های بیشتر (بادآورده را باد می برد) – کلیک کنید

—————

پاسخ مثل نویسی تو نیکی می کن و در دجله انداز نگارش دهم :

نیکی کردن به دیگران، بی چشمداشت از آنان است، چرا که بازگشت این نیکی و احسان در نهایت به خود فرد است.

جواب های بیشتر (تو نیکی می کن و در دجله انداز) – کلیک کنید

—————


صفحه بعد :

پاسخ شعر گردانی صفحه 55 نگارش دهم (ایستاده ای ایستاده ایم ، جنگلیم )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader