admin
04 آبان 1402

گام به گام و جواب درس چهارم 4 نگارش ششم (صفحه ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲)

0 دیدگاه

گام به گام و جواب درس چهارم 4 نگارش ششم (صفحه ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲)

پاسخ و جواب (صفحه 29 – 30 – 31 – 32) نگارش پایه ششم

پایه ششمدرس چهارم (داستان من و شما)صفحه  29 الی 32

گام به گام و جواب درس چهارم 4 نگارش ششم

کتاب نگارش پایه ششم – درس چهارم – صفحه 24 تا 28 :

گام به گام نگارش ششم /  درس 4 / پاسخ درس چهارم نگارش ششم – جواب املا و دانش زبانی و واژه آموزی، کارگاه نویسندگی و درک متن و هنر و سرگرمی صفحه ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ درس 4 نگارش کلاس ششم.


املا و واژه آموزی صفحه ۲۹ درس ۴ نگارش ششم

 ۱ – در متن زیر، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.
پاسخ: تلاش و کوشش شما تنها فرزند مهربان (باعث) سربلندی و (عزّت) من می‌شود. بزرگی و (عظمت) من و شما به این است که با هم، کنار هم و نگهبان هم باشیم. تغییر و (تحوّل،) ویژگی هر پدیده‌ی زنده‌ای است. چهره‌ی نوشتاری و خطی من برای ایجاد دوستی و (صمیمیت) میان من و شما کمی بیشتر (اهمّیت) دارد.

۲ برای هر یک از واژههای زیر، دو هم خانواده بنویسید.
هم خانواده علم : عالم ، معلوم
هم خانواده عزت : عزیز ، اعزاز

۳ الف) جاهای خالی را با واژههای مناسب کامل کنید.

خزنده +ان — خزندگان —
— پرنده — +ان پرندگان
— نویسنده — +ان نویسندگان
وابسته +ان — وابستگان —

 ب) چند واژه را که به این شیوه نوشته میشوند، بنویسید.
پاسخ: همبستگان، رانندگان، پناهندگان، جویندگان و …


جواب صفحه ۳۰ درس ۴ نگارش ششم

 به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید

مدیر: {برای شما عزیزان چند پاسخ متفاوت قرار داده ایم} (دلخواه یکی را بنویسید) :
پاسخ شماره ۱ : ما نباید در شهر و دیار خود به زبان انگلیسی یا فرانسوی یا صدها زبان دیگر صحبت کنیم. ما باید نگهبان زبان مادری خود باشیم و در کشور خود به زبان خارجی سخن نگوییم. تا همه جهان بدانند که مردم ایران محافظ زبان خود هستند و دهان یاوه گویان را ببندند تا کسی به زبان ما توهین نکند.
پاسخ شماره ۲: ما نباید وقتی با دوستانمان صحبت میکنیم انگلیسی سخن‌ بگیم و شاید بعضی ها که چشمشان به دوستان و رفقا شون میافتد انگلیسی صحبت میکنند فکر میکنند آدم بزرگی هستند ولی این جوری نیستند.
پاسخ شماره ۳: در گفتار و نوشتار خود تا حد امکان از واژه های فارسی استفاده کنیم. از به کار بردن لغات بیگانه پرهیز کنیم. زبان فارسی را خوب بشناسیم.

۲ با استفاده از واژه های زیر، یک بند دربارهی زبان مادری خود بنویسید.

بزرگی و عظمت، شکوه و شوکت، سربلندی و اعتبار

پاسخ: زبان مادری من دارای شکوه و شوکت و بزرگی و عظمت کشور ایران عزیزمان است. زبانی که سر شار از شکوه و عظمت و سر بلندی و اعتبار میهن عزیزمان است.


جواب صفحه ۳۱ نگارش ششم

 ۱ عبارت زیر را با جمله ای کوتاهتر، بیان کنید.

پاسخ: الف) من موجودی زنده هستم و زندگی ام داستانی طولانی دارد.
پاسخ: ب) سحرگاهان خورشید از پشت افق پدیدار میشود و چهره ی خود را نشان میدهد.

 ۲ داستان کوتاهی از زبان خط فارسی بنویسید. (کلمات متضاد مانند فراز و فرود ــ شکست و پیروزی را در داستان به کار ببرید.)
پاسخ: من چهره ی نوشتاری خط فارسی هستم من هم مانند دیگر چهره های زبان در فراز و فرود زندگی دچار تغییر و تحول شده ام و شکست ها و پیروزی ها در من تاثیر گذاشته است در ایران باستان شکل متفاوتی داشتم و بعد از ورود خط عربی به ایران شکل من هم عوض شد و اینگونه شدم که می بینید.


جواب صفحه ۳۲ نگارش ششم

 ۳ جدول زیر را کامل کنید.

قبلاً درباره ی زبان فارسی می‌دانستم …  که زبان رسمی کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان است.
اکنون یاد گرفتم … که این میراث با ارزش را به شکل صحیح آن حفظ کنم و به آیندگان انتقال دهم
تصمیم گرفتم …  که از زبان مادری استفاده کنم نه از زبان خارجی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader