admin
10 آذر 1402

گام به گام و جواب درس نهم 9 نگارش ششم (صفحه ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۱ و ۶۲)

0 دیدگاه

گام به گام و جواب درس نهم 9 نگارش ششم (صفحه ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۱ و ۶۲)

پاسخ و جواب (صفحه 58 – 59 – 60 – 61 – 62) نگارش پایه ششم

پایه ششمدرس نهم (رنج هایی کشیده ام که مپرس)صفحه 58 الی 62

جواب درس نهم 9 نگارش ششم

کتاب نگارش پایه ششم – درس نهم – صفحه 58 تا 62:

گام به گام نگارش ششم /  درس 9 / پاسخ درس نهم نگارش ششم – جواب املا و دانش زبانی و واژه آموزی، کارگاه نویسندگی و درک متن و هنر و سرگرمی صفحه ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۱ و ۶۲ درس 9 نگارش کلاس ششم.


جواب املا و واژه آموزی صفحه ۵۸ نگارش ششم

۱ واژه هایی را که در آنها یکی از شکل های صدای / ز/ به کار رفته است، از درس پیدا کنید و بنویسید.

ز ← نیزه، قزوین، زمان، نزدیک، بزرگ، امروز، از، ارزش، روز، نزدیکان، هزاران، نیز، چیز، جز، زحمت، زهر، برگزیده ام
ض ← ریاضی، ضعف
ظ ← عظیم، تلفظ، حافظه، مظلومیت، ظالمین، لحظات، لحظه، منظور، حافظ
ذ ← درگذشت

جواب صفحه ۵۹ نگارش ششم

۲ مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید.
کلمه – فضلا – کتاب – متون – کلمات – فاضل- کُتُب- فصل – متن – فصول

کلمه  کلمات
فاضل فضلا
متن متون
کتاب کُتُب
فصل فصول

۳ جدول زیر را کامل کنید.

واژه «نامه» واژه‌ی جدید
کار + نامه = کارنامه
فرهنگ + نامه = فرهنگ نامه
لغت + نامه =  لغت نامه
زندگی + نامه = زندگی نامه

جواب نگارش صفحه ۶۰ نگارش ششم

۱- متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید.
اگر به جای دوستان دهخدا بودم… (هر کدام را دوست داشتید بنویسید)
پاسخ۱: کتاب را می گرفتم و از او می‌خواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او رو به پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد خودم با تلاش و کوشش و پشت کار ادامه می دادم با اینکه سخت بود.
پاسخ۲: اگر من به جای دوستان دهخدا بودم به دنبال دوای دردش میگشتم و هر طور که شده او را درمان می کردم تا به کتاب ارزشمندش ادامه دهد و روح خودش را از اینی که هست شاد وشاد تر کند من نیز از او درس هایی را یاد می گرفتم.
پاسخ۳: همواره از همنشینی با او بهره می‌بردم و سعی میکردم از علم او بیاموزم . همچنین تا جایی که از دستم بر می آمد به او در نگارش لغتنامه‌ی دهخدا کمک میکردم

۲- واژه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید، سپس با استفاده از آنها، یک بند درباره ی یکی از نام آورانی که میشناسید، بنویسید.
پایداری – جمع آوری – تحقیق- اندیشمندان – یادگار- آثار – تأثیرگذار- جاودانگی
۱-آثار، ۲-اندیشمندان، ۳-پایداری، ۴-تأثیرگذار، ۵-تحقیق، ۶-جاودانگی، ۷-جوانمرد، ۸-یادگار
پاسخ: دهخدا برای جمع آوری آثارش ، بسیار تحقیق کرده بود بخاطر همین این آثار تاثیرگذار در بین مردم جاودانگی پیدا کرد و بسیار تاثیرگذار شد و تبدیل به یک یادگاری در دست مردم شد لغت نامه او یادگار زحمات دهخدا بود و اندیشمندان نیز اعتراف میکنند که نام او پایداری محکمی در تاریخ خواهد داشت.


جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۶۱ نگارش ششم

۱ دو تصویر را با هم مقایسه کنید.جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۶۱ نگارش ششمپاسخ: تصویر سمت راست نماد انسانهایی است که با نژادهای گوناگون در کنار هم با آرامش زندگی میکنند از وجود هم بهره می برند ولی تصویر سمت چپ یک گل تنها رانشان می‌دهد که نماد انسانی است که بخاطر تکبر وخود بزرگ بینی از بقیه جدا مانده است مطمئنا از گلهای سمت راست آسیب پذیر تر است.


جواب صفحه ۶۲ نگارش ششم

۲ شخصیت دهخدا را با یکی از نام آورانی که در کلاس پنجم با آن آشنا شدید، مقایسه کنید. تفاوت و شباهت آنها را در دو بند بنویسید.
پاسخ: هم دهخدا و هم رئیس علی هر دو از کودکی به ادبیات علاقه مند بود. هر دو عاشق وطن بودند. رئیس علی دلاوری مرد ایرانی بود و با دشمنان خاک ایران مبارزه می کرد و دهخدا هم نویسنده بود با آثار و دانش خود از فرهنگ و زبان ایران دفاع کرد. هر دوی آنها باعث سربلندی میهن عزیزمان هستند و نامشان در تاریخ ایران، جاودان می ماند.

۳ فهم خود را از ضرب المثل «کار نیکو کردن از پر کردن است » در یک بند بنویسید.
(یکی از موارد زیر را بنویسید)
پاسخ۱: مفهوم این مثل بر تمرین و مهارت زیاد اشاره دارد ؛ زیرا هر چقدر انسان برای انجام کاری تمرین داشته باشد ، مهارت بیشتری نیز کسب می کند و نتیجه ی بیشتری میگیرد
پاسخ۲: هر قدر انسان کاری را بیش تر انجام دهد و تمرین و پی گیری بیشتری داشته باشد ، مهارت بیشتری کسب می کند و نتیجه ی بهتری می گیرد . در واقع انجام کار به بهترین شکل ان ، تمرین و اندیشه ی کامل می طلبد.
پاسخ۳: هرچه انسان کاری بیشتر انجام دهد تمرین و پیشگیری بیشتری داشته باشد مهارت بیشتری کسب می کند و نتیجه ی بهتری میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader